ขันหมากหมั้นคืออะไร

เมื่อถึงกำหนดฤกษ์ตามที่ได้กำหนดไว้ ฝ่ายชายจะเตรียมขันหมากหมั้นเพื่อยกไปทำการหมั้นฝ่ายหญิงโดยเถ้าแก่ฝ่ายชายจะเป็นผู้นำไปมอบให้ฝ่ายหญิง เถ้าแก่ฝ่ายชายซึ่งอาจเป็นคนเดียวกับที่ไปเจรจาสู่ขอ หรือจะให้ผู้อื่นทำแทนก็ได้ เพราะไม่ค่อยถือเหมือนเถ้าแก่ขันหมาก ตอนแต่งควรเป็นเถ้าแก่คนเดียวกับที่ไปทำการเจรจาสู่ขอ

การจัดขันหมากหมั้น เถ้าแก่ขันหมากหมั้น นิยมใช้คู่สามีภรรยาที่อยู่กินกันมาอย่างมีความสุข เป็นการถือเคล็ดชีวิตคู่ บางแห่งอาจให้ฝ่ายหญิง หรือฝ่ายชายเป็นผู้ทำหน้าที่เถ้าแก่ขันหมากหมั้นเพียงคนเดียวก็ได้

 

<------------->

 

 

<------------->

 

ขันหมาก โดยมากใช้ขันทอง ขันถม หรือขันเงินแล้วแต่ฐานะ สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในขันหมากหมั้นในแต่ละท้องถิ่นอาจแตกต่างกันไป ใช้หมากดิบทั้งลูก 4 ผล หรือ 8 ผล แต่ต้องเป็นระแง้หรือตะแง้ ( กิ่งที่แยกออกจากทะลายหมาก) เดียวกัน หรือถ้าต่างระแง้ก็ต้องมีระแง้ละ 2 ผล หรือ 4 ผล คือต้องเป็นคู่ เพราะถือเคล็ดการนับเป็นคู่ และการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แล้วใช้ปูนแดงป้ายที่เปลือกหมากเล็กน้อยทุกลูก มีพลูใบ 4 เรียง หรือ 8 เรียงก็ได้ เรียงละ 5 ใบ หรือ 10 ใบ ตัดก้านเสียแล้วใช้ปูนแดงแต้มที่โคนของของใบพลูทุกใบแล้วให้วางเรียงเข้ารอบๆ ภายในของขัน ดูให้เสมอกัน และก็เพราะเหตุที่ขันนี้ใส่หมากนั่นเอง จึงเรียกว่า “ขันหมาก” ซึ่งขันมีขนาดเล็กกว่าขันสินสอดนั่นเอง

ที่มา wikipedia.org
ภาพ : ibaabird Ss

(1479)