ขนมดู ขนมพื้นเมืองสงขลา

ขนมดูเป็นขนมโบราณในจังหวัดสงขลา ปัจจุบันถือเป็นขนมที่หาทานได้ยากเพราะคนรุ่นใหม่ทานไม่เป็น จึงไม่ค่อยนิยมทำขาย แต่ตามตลาดพื้นเมืองสงขลาอย่างเช่นเกาะยอ ยังคงมีขนมดูขายอยู่

 

ขนมดูนั้นในอดีตทำมาจากข้าวเหนียวนำไปบดให้ได้เป็นแป้ง ปัจจุบันใช้แป้งข้าวเหนียวในการทำ เริ่มโดยการเคี้ยวน้ำตาล จากนั้นใส่แป้งข้าวเหนียว และมะพร้าวขูดลงไปกวนให้เหนียวยกพักไว้ เมื่อหายร้อนแล้วปั้นเป็นก้อน นำไปคลุกแป้งอีกรอบก็จะได้ขนมดูออกมา

 

<------------->

 

 

<------------->

 

แหล่งผลิตขนมดูมีกระจายอยู่ในอำเภอสิงหนคร สทิงพระ กระแสสินธุ์ ระโนด และบางพื้นที่ของจังหวัดสงขลา ส่วนแหล่งผลิตขึ้นชื่ออยู่ที่ บ้านชิงโค ธรรมโฆษณ์ อำเภอสิงหนคร และบ้านสนามชัย อำเภอสทิงพระ

(9501)