กาฬพฤกษ์ ต้นไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

กาฬพฤกษ์พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดประจำจังหวดบุรีรัมย์ กาฬพฤกษ์ เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง กึ่งผลัดใบ สูง 10-20 เมตร เรือนยอดทรงกลมหรือคล้ายรูปร่มแผ่กว้าง โคนมีพูพอน เปลือกมีสีน้ำตาลเข้มเกือบดำแตกเป็นร่องลึก ดอกออกเป็นช่อพร้อมใบอ่อนตามกิ่ง ช่อดอกยาว 10-20 เซนติเมตร เริ่มบานสีแดงแล้วเปลี่ยนเป็นชมพูตามลำดับ ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ขยายพันธุ์โดยเมล็ด

---

---

ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ เนื้อไม้และเปลือกมีสารฝาด ใช้ฟอกหนัง

การเพาะเมล็ด ตัดและทำแผลที่ปลายเมล็ด หรือแช่น้ำกรดเข้มข้น 45 นาที เมล็ดจะงอกใช้เวลาประมาณ 10 วัน ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน กล้าจะมีขนาดความสูงประมาณ 20 เซนติเมตร สามารถย้ายปลูกได้

 

 

 

 

 

(105)