กล้วยงาช้าง

เป็นกล้วยโบราณ ในกลุ่มลูกผสม เกิดจากากรผสมของกล้วยป่าจากเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และกล้วยตานีจากอินเดีย เป็นกล้วยที่มีผลขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดากล้วยทั้งหมด ผลของกล้วยงาช้างมีขนาดใหญ่ อาจยาวได้เป็นฟุต แต่เครือหนึ่งจะมีผลอย่างมากไม่เกิน 3 หวีเท่านั้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะออกผลเพียงหนึ่งหวี

 

<------------->

 

 

<------------->

 

กล้วยงาช้างมีลำต้นสูงใหญ่กว่ากล้วยทั่วไป ลำต้นมีความสูงถึง 2 – 2.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 15 เซนติเมตร ก้านใบมีสีเขียวเข้ม ใบแข็งฉีกขาดง่าย ปลีเป็นทรงกระบอกยาวเรียว เส้นผ่านศูนย์กลางปลี 6 – 7 เซนติเมตร ยาว 20 – 25 เซนติเมตร ความพิเศษของกล้วยชนิดนี้คือ “หน่อ” เพราะหน่อของกล้วยงาช้างต้นหนึ่งนั้น จะมีหน่ออยู่เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันกล้วยงาช้างเป็นกล้วยที่เริ่มมีผู้นิยมเสาะหานำไปปลูกเป็นไม้ประดับเพิ่มความสวยงาม และอาจถือได้ว่า ั เป็นพันธุ์ไม้แปลก และหายากชนิดหนึ่ง

(737)