กระดังงา กับวัฒนธรรมไทย

กระดังงา (Cananga odorata) เป็นไม้เลื้อยทรงพุ่มขนาดกลาง ดอกมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ในตอนเช้าและตอนเย็น โดยเริ่มออกดอกเมื่อปลูกได้ประมาณ 3 ปี มีความสูง 7 – 8 เมตร จึงจะออกดอก

คนโบราณใช้ดอกทอดกับน้ำมันมะพร้าวทำน้ำมันใส่ผม หรือ นำดอกนำมาลนไฟใช้อบขนมให้มีกลิ่นหอม ตำรายาไทย ใช้ใบและเนื้อไม้ต้มกินเป็นยาขับปัสสาวะ ผลแก่ใช้ผลสีเหลืองอมเขียวเกือบดำ นำมาบดใช้เป็นยา มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่เอเซียเขตร้อนในแถบของประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซีย

 

(218)