กรมศิลปากรเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กรมศิลปากรเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
พร้อมสักการะพระพุทธรูปสำคัญ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เปิดให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑  พร้อมทั้งอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญให้ประชาชนสักการะ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร เปิดให้ประชาชนเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์ทุกแห่ง โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมเข้าชมระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และสักการะพระพุทธรูปสำคัญเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยสิริมงคลตามแบบแผนประเพณีที่ดีงาม โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติได้นำพระพุทธรูปมงคลโบราณที่มีประวัติความเป็นมา และสร้างขึ้นตามคติอันเป็นมงคล มาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนสักการบูชา ตลอดจนเข้าชมโบราณวัตถุศิลปวัตถุชิ้นเยี่ยมภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ รวมทั้งได้มีโอกาสเที่ยวชมโบราณสถาน และศึกษาประวัติศาสตร์ทางด้านโบราณคดี ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง ๙ แห่ง ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ทั้งนี้ ผู้เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง ๙ แห่ง จะได้รับแผ่นภาพ (โปสการ์ด)ซึ่งเป็นภาพโบราณสถานสำคัญของแต่ละอุทยานฯ โดยจะแจกให้กับผู้เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์แห่งละ ๑,๘๐๐ แผ่น เพื่อเป็นที่ระลึกด้วย

กรมศิลปากรจึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์
ทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๖๐ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

---

---


อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง


อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา


อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย


อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท


อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์


อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ


อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย


อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

(25)