Devil ray นักเต้นแห่งอาณาจักรสัตว์

ระบำกระเบนนั้นถือเป็นอีกหนึ่งการแสดงที่น่าสนใจแห่งท้องทะเลสำหรับการเคลื่อนไหวของปลากระเบนปีศาจ ( Devil ray) ซึ่งเป็นชื่อเรียกของปลากระเบนในสกุล Mobula ในวงศ์ปลากระเบนนก (Myliobatidae) ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับปลากระเบนแมนตา มีความกว้างของลำตัวจากปลายครีบข้างหนึ่งจรดอีกข้างหนึ่งได้ถึง 5.2 เมตร และมีน้ำหนักได้มากกว่าหนึ่งตันเลยทีเดียว

ความพิเศษคือพวกมันมีความสามารถกระโดดขึ้นเหนือผิวน้ำ และเคยมีรายงานว่าพวกมันสามารถกระโดดได้สูงถึง 2 เมตร และความสวยงามของท่วงท่าไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะคล้ายกับการบินอยู่ในอากาศ หรือแม้กระทั่งการม้วนตัวในอากาศนี่เอง ที่ทำให้พวกมันมีอีกชื่อหนึ่งว่า กระเบนบิน

  doxzilla  

นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบถึงสาเหตุของพฤติกรรมในการกระโดดนี้อย่างแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่า อาจเป็นการกระโดดเพื่อต้อนอาหารซึ่งได้แก่ ปลาขนาดเล็ก หรือเคย เพื่อทำให้ตกใจ

Photo: Wikimedia Commons
Video : ฺBBC

(395)