Ásbyrgiหุบเขาเกือกม้าในประเทศไอซ์แลนด์

Ásbyrgi เป็นหุบเขาขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตะวันตกเฉียงเหนือของ ประเทศไอซ์แลนด์ หน้าผาบริเวณหุบเขาแห่งนี้มีความสูงมากถึง 100 เมตร มีความยาว 3.5 กิโลเมตร กว้าง 1 กิโลเมตร หุบเขาแบ่งออกเป็นสองด้าน โดยมีแนวหินสูง 25 เมตรคั่นกลาง นักธรณีวิทยาเชื่อว่า เกิดจากการน้ำท่วมครั้งยิ่งใหญ่ 2 ครั้ง ราว 10,000 ปีที่ผ่านมา ภายในหุบเขา มีพันธุ์ไม้หลายชนิด มีทะเลสาบขนาดเล็กและเป็นที่ตั้งของนกหลากชนิด

--- ---

 

(623)