ตัวของรูปปั้นโมอาย

รูปปั้นโมอายที่มีชื่อเสียงแห่งที่กระจายอยู่ทั่วเกาะอีสเตอร์ อุทยานแห่งชาติลาปานุย ประเทศชิลี โดยที่ผ่านมานั้นสิ่งที่ปรากฏ

ทับทิม

ทับทิมทับทิม (Pomegranate) ชื่อท้องถิ่น เซี๊ยะลิ้ว, พิลา, พิลาขาว, มะก่องแก้ว, มะเก๊าะ, หมากจัง เป็นไม้ผลขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ

Korowai people

ท่ามกลางป่าลึกที่เข้าถึงได้ยากนี้ตั้งอยู่ ในจังหวัดปาปัว ทางตะวันออกเฉียงใต้ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ลึกเข้าไปประมาณ 150

Pygmy slow loris

ลิงลมแคระ หรือ นางอายแคระ (อังกฤษ: Pygmy slow loris) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับวานรชนิดหนึ่ง ที่มีขนาดเล็ก มีชื่อ

กบลูกศรพิษ

กบลูกศรพิษ (อังกฤษ: Poison dart frog, Dart-poison frog, Poison frog, Poison arrow frog; วงศ์: Dendrobatidae) เป็นวงศ์

ฝ้าย : Cotton

ฝ้าย เป็นพันธุ์ไม้สกุลกอสไซเพียมในวงศ์ชบา เป็นไม้ขนาดเล็ก ถิ่นเดิมอยู่ในแถบทวีปอเมริกาใต้ ต่อมามีการนำไปปลูก

ดาวมงกุฎหนาม

ดาวมงกุฎหนาม หรือ ปลาดาวหนาม (อังกฤษ: Crown-of-thorns starfish, ชื่อวิทยาศาสตร์: Acanthaster planci)

ไฮเดรนเยีย Hydrangea

ไฮเดรนเยีย Hydrangea เป็นสกุลของพืชมีดอก 70 – 75 ชนิดที่เป็นพืชพื้นเมืองในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก(จีน ญี่ปุ่น คาบสมุทร