วิลล่าวัฒนา พระตำหนักราชสกุลมหิดลในสวิตเซอร์แลนด์

วิลล่าวัฒนา (Villa Vadhana) เป็นพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอ…

การเสด็จไปประทับต่างประเทศของราชสกุลมหิดล

เนื่องจากในตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ทรงมีพระพลานามัยไม่สมบูรณ์ แพทย์แนะนำให้เสด็จไปประทับในต่างประเทศที่มีอากาศสบายๆ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้า…

พระนาม “ภูมิพลอดุลยเดช”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชสมภพ ณ โรงพยาบาลเมานต์เออเบิร์น (Mount Auburn) ซึ่งขณะนั้นใช้ชื่อว่า โรงพยาบาลเคมบริดจ์ (Cambridge Hospital) ตั้งอยู่ในเมืองเคมบร…

สำเนาพระสูติบัตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชสมภพในราชสกุลมหิดลอันเป็นสายหนึ่งในราชวงศ์จักรี ณ โรงพยาบาลเมาต์ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันจันท…

โรงเรียนมัธยมศึกษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อจบชั้นประถมศึกษาแล้วจึงทรงเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนเอกอล นูเวล เดอ ลาซืออิส โรมองต์ (Ecole Nouvelle de la Suisse Romande) เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในช่วง พ.ศ. …

มหาวิทยาลัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงศึกษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยโลซานน์ แผนกวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๘ มหาวิทยาลัยโลซาน (Université de Lausa…

ความหมายของเพลงสรรเสริญพระบารมี

เพลงสรรเสริญพระบารมี มีเค้าโครงว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้มีเพลงที่มีลักษณะคล้ายเพลงสรรเสริญพระบารมีอยู่ก่อนแล้ว ใช้บรรเลงในเวลาพระมหากษัตริย์เสด็จลงท้องพระโรงและเสด็จขึ้น บทร้องเพ…

การค้นคว้าด้านไอทีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระทัยใฝ่ศึกษาอย่างจริงจัง ในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ทรงเห็นความสำคัญและป…

พระราชพิธีทรงผนวชในรัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นที่ยิ่ง เมื่อ พ.ศ. 2499 มีพระราชประสงค์ที่จะทรงผนวชในพระบวรพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณี…

รถไฟใต้ดินในมอสโก หยุดเดินรถชั่วคราวเพื่อให้สุนัขให้กำเนิดลูก

เมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ สุนัขจรจัดท้องแก่ได้เดินลงไปในสถานีรถไฟใต้ดิน เพื่อหาที่ที่อบอุ่นในการให้กำเนิดลูกของมัน ทำให้ทางนายสถานีต้องหยุดการเดินรถชั่วคราว โดยมันได้คลอดลูกในรถไฟใ…