ตุ๊กแกตาหนาม ตุ๊กแกที่นิมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง

ตุ๊กแกตาหนาม (Crested geckos) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Correlophus ciliatus เป็นสายพันธุ์ตุ๊กแกที่ครั้งหนึ่งเคยคาดการกันว่าพวกมันได้สูญพันธุ์ไปแล้ว จนถูกพบอีกครั้งในปี 1994 พวกมันกระจายพันธุ์เฉพาะพื้นที่นิวแคลิโดเนีย ซึ่งเป็นดินแดนโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก ลักษณะตุ๊กมีหลากหลายสี ลักษณะพิเศษจะมีหงอนมีคล้ายผมอยู่เหนือดวงตา จึงดูเสมือนเป็นดวงตา

ภาพ : Wikimedia Commons

(198)

(Visited 209 times, 42 visits today)