หุบเขาไซออน

หุบเขาไซออน ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติไซออน เป็นอุทยานแห่งชาติในรัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา หุบเขาไซออนมีพื้นที่ 593 ตร.กม.มีความยาว 15 กิโลเมตร และลึก 800 เมตร ตัดผ่านชั้นหิน Navajo Sandstone สีแดง เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนจะมีน้ำไหลผ่านบริเวณหุบเขา

 

อุทยานแห่งนี้จึงมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์และมี Life zone ที่หลากหลาย ทำให้มีความหลากหลายของพืชและสัตว์สูงมาก โดยภายในอุทยานจะแบ่งออกเป็น 4 Life zones ได้แก่ ทะเลทราย, Riparian, Woodland และป่าสนมีนก 289 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 75 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 32 ชนิด และพืชอีกหลายชนิด

โดยมีสัตว์เฉพาะถิ่นที่สำคัญคือ สิงโตภูเขา, Mule Deer, และนกอินทรีทอง รวมทั้งสัตว์ที่นำกลับเข้ามาสู่ถิ่นฐานอีกครั้งอย่าง California แร้งแคลิฟอร์เนีย และ Bighorn Sheep พืชที่พบได้ทั่วไปได้แก่ Cottonwood, Cactus, Datura, Juniper, Pine, Boxelder, Sagebrush, yucca , และ willows ชนิดต่างๆ