แม่ปลากระเบนท้องแก่ออกลูกบนเรือชาวประมง

Javier Capello ได้เผยแพร่ภาพวิดีโอความยาว 39 วินาที ซึ่งเป็นภาพของแม่ปลากระเบนท้องแก่ที่ออกลูกบนเรือชาวประมง โดยชาวประมงได้จับปลากระเบนตัวนี้มาโดยไม่รู้ว่ามันเป็นปลากระเบนท้องแก่ เมื่อถูกจับขึ้นมาบนเรือลูกของมันค่อย ๆ ออกมาโดยมีชาวประมงช่วยดันให้ลูกมันออกมา ซึ่งลูกปลากระเบนมีด้วยกันราว 12 ตัว จากนั้นพวกเขาก็ปล่อยทั้งแม่และลูกลงสู่ทะเล

---

---

(10461)