แมวที่มีอุ้งเท้ามากกว่าแมวปกติ

วันหนึ่งได้มีลูกแมวถูกนำมาทิ้งหน้าร้านสัตวแพทย์ในเมือง พอร์ตแลนด์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของรัฐออริกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา มันเป็นลูกแมวที่มีตาข้างหนึ่งสีฟ้า ตาข้างหนึ่งสีเขียว มีขนสีขาว และจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าอุ้งเท้าขอมันนั้นมีมากกว่าแมวปกติ

 

<------------->

<------------->

 

สัตวแพยท์ Stephanie Harvey ตั้งชื่อมันว่าเจ้า Wallace เขาเผยว่ามันเกิดมาพร้อมกับลักษณะทางพันธุกรรมที่เรียกว่า polydactylism หรือรู้จักกันทั่วไปในชื่อภาวะนิ้วเกิน

(590)