ตามไปฟังเสียงจาก….การเล่นสเก็ตน้ำแข็งท่ามกลางลานสกีธรรมชาติ

Henrik Trygg และ Mårten Ajne  ผู้ที่ชื่นชอบสเก็ตในประเทศสวีเดน ได้เดินทางไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งบนพื้นผิวที่ของทะเลสาบที่กลายเป็นน้ำแข็ง จนสามารถเป็นลานสเก็ตได้

พวกเขาได้เดินทางไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งในพื้นที่ทะเลสาบ Kvarnsjön Lissma  ทะเลสาบเล็กๆ ระดับความลึกเฉลี่ย 1.2 ในประเทศสวีเดน ขณะที่พวกเขาไปเล่นนั้น น้ำแข็งมีความหนาเพียง 45 มิลลิเมตร

---

---

สเกตน้ำแข็ง เป็นกีฬาหรือการเดินทางไปบนน้ำแข็งโดยการใส่รองเท้าสเกตน้ำแข็ง ที่มีลักษณะเหมือนรองเท้าหุ้มข้อสูง แต่มีใบมีดที่พื้นรองเท้าที่ปัจจุบันทำจากโลหะ โดยมีหลักฐานว่ามนุษย์รู้จักการเดินทางบนน้ำแข็งเช่นนี้ย้อนหลังไปถึงกว่า 4,000 ปีล่วงมาแล้ว

(2777)