เป็ดที่คิดว่าตัวเองเป็นเหมือนนกฟลามิงโก้

ในหลายสวนสัตว์ทั่วโลกมักจะเลี้ยงเป็ดร่วมกับนกสายพันธุ์อื่น ๆ หนึ่งในนั้นคือนกฟลามิงโก้ สมาชิกเว็บไซต์ boredpanda ได้แบ่งปันภาพความน่ารักของบรรดาเป็ดที่คิดว่าตัวเองเป็นนกฟลามิงโก้ พวกมันมีพฤติกรรมการลอกเลียนแบบนกฟลามิงโก้ ไม่ว่าจะเป็นท่าทางการยืน

ซึ่งโดยทั่วไปในลูกเป็ดนั้นจะพบพฤติกรรมการฝังใจ ถือเป็นพฤติกรรมที่ตอบสนองสิ่งเร้าในช่วงแรกของชีวิตด้วยการจดจำสิ่งเร้าต่างๆ

นกฟลามิงโก ได้ชื่อว่าเป็นนกที่ไม่มีประสาทรับกลิ่น และเป็นนกที่ส่งเสียงดังตลอดเวลา ซึ่งลูกนกแม้แต่อยู่ในไข่ก็ยังส่งเสียงร้องแล้ว ซึ่งพ่อแม่นกจะจดจำลูกของตัวเองได้จากเสียงร้องอันนี้

---

---

(6778)