เทศกาลดอกไม้แห่งเมืองกอร์โดบา

ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของเมืองกอร์โดบา ทางใต้ของประเทศสเปน จะมีการจัดเทศกาลอันโด่งดังที่มีชื่อว่า Festival de los Patios Cordobeses ภายในงานมีตั้งแต่ขบวนพาเหรดดอกไม้ ซึ่งชาวบ้านในเมืองต่างก็ตกแต่งอาคารบ้านเรือนให้มีความงดงามเป็นพิเศษเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาชื่นชมความงดงามรวมไปถึงรูปแบบอาคารบ้านเรือนที่มีทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณและสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ของ 2012 ทางยูเนสโกได้ระบุให้เทศกาลนี้ เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม

ตัวเมืองกอร์โดบา ยังคงมีสถาปัตยกรรมน่าประทับใจหลายแห่งที่ย้อนไปเมื่อครั้งเมืองนี้เป็นเมืองหลวงที่เจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรกาหลิปแห่งกอร์โดบาของชาวมุสลิมซึ่งเคยปกครองพื้นที่เกือบทั้งหมดในคาบสมุทรไอบีเรีย ประมาณกันว่าเมืองกอร์โดบาซึ่งมีประชากรถึง 500,000 คนในคริสต์ศตวรรษที่ 10 ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของโลกรองจากคอนสแตนติโนเปิล

---

---

 

(1171)