เกิดอะไรขึ้นหากคุณเอาเท้าไปเหยียบลาวา

Alex Rivest ได้อัพโหลดวิดีโอขณะไกด์นำเที่ยวในฮาวาย ได้ลองกดเท้าบนลาวาที่กำลังไหลอยู่ในเมือง Kilauea ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อรองเท้าของเขาได้สัมผัสกับลาวาก็จะมีประกายไฟเล็ก ๆ เกิดขึ้นทันที

ฮาวาย สหรัฐอเมริกา ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ยังมีภูเขาไฟมีพลังอยู่เป็นจำนวนมาก

---

---

ภูเขาไฟมีพลังคือ ภูเขาไฟที่มีการระเบิดค่อนข้างถี่ และอาจจะระเบิดอีก โดยมีประวัติการระเบิดไม่เกิน 10,000 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันนี้ทั่วโลกยังภูเขาไฟที่มีพลังอยู่ประมาณ 1,300 ลูก

(39065)