เกาะลึกลับในอ่าวเบงกอล ที่ชนพื้นเมืองเลือกที่จะไม่รับรู้เรื่องราวภายนอก

North Sentinel Island ตั้งอยู่ในหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ ในบริเวณอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินเดีย แม้ปัจจุบันเทคโนโลยีจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่สำหรับชนพื้นเมือง Sentinelese บนเกาะแห่งนี้ พวกเขาเลือกที่จะไม่รับรู้เรื่องราวภายนอกและยังคงใช้ชีวิตกันแบบเดิม

พวกเขาเลือกใช้ชีวิตโดยการล่าสัตว์ ตกปลา รวมไปถึงการเก็บพืชป่าเป็นอาหาร สำหรับประชากรบนเกาะแห่งนี้คาดว่ามีประมาณ 250-300 คน และเป็นเรื่องยากที่คนทั่วไปจะเดินทางเข้าไปยังเกาะได้ เพราะพวกเขาปฏิเสธการสื่อสารกับโลกภายนอก

  

(7375)