หุบเขาไซออน

หุบเขาไซออน ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติไซออน เป็นอุทยานแห่งชาติในรัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา หุบเขาไซออนมีพื้นที่ 593 ตร.กม.มีความยาว 15 กิโลเมตร และลึก 800 เมตร ตัดผ่านชั้นหิน Navajo Sandstone สีแดง เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนจะมีน้ำไหลผ่านบริเวณหุบเขา

 

อุทยานแห่งนี้จึงมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์และมี Life zone ที่หลากหลาย ทำให้มีความหลากหลายของพืชและสัตว์สูงมาก โดยภายในอุทยานจะแบ่งออกเป็น 4 Life zones ได้แก่ ทะเลทราย, Riparian, Woodland และป่าสนมีนก 289 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 75 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 32 ชนิด และพืชอีกหลายชนิด

---

---

โดยมีสัตว์เฉพาะถิ่นที่สำคัญคือ สิงโตภูเขา, Mule Deer, และนกอินทรีทอง รวมทั้งสัตว์ที่นำกลับเข้ามาสู่ถิ่นฐานอีกครั้งอย่าง California แร้งแคลิฟอร์เนีย และ Bighorn Sheep พืชที่พบได้ทั่วไปได้แก่ Cottonwood, Cactus, Datura, Juniper, Pine, Boxelder, Sagebrush, yucca , และ willows ชนิดต่างๆ

 

(31)