สีที่แปลกประหลาดของแอลลิเกเตอร์

Trumpagator เป็นชื่อเรียกของแอลลิเกเตอร์อเมริกันตัวนี้ มันอาศัยอยู๋ในพื้นที่รัฐเซาท์แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา สีของมันมีลักษณะแตกต่างไปจากแอลลิเกเตอร์อเมริกันตัวอื่นๆ ที่ปกติแล้วจะเป็นสีดำ แต่สำหรับเจ้า Trumpagator นั้น ตัวของมันเป็นสีส้มน้ำตาล ซึ่งยังไม่มีใครยืนยันได้ว่าสีบนตัวของมันเกิดจากอะไร

แอลลิเกเตอร์อเมริกา มีฟันที่แหลมคมในปาก สามารถงอกใหม่ทดแทนกันได้ทันที ประมาณว่ามีทั้งหมดราว 1,000 ซี่ ตลอดทั้งชีวิต อายุขัยโดยเฉลี่ย 30-50 ปี ตัวผู้โตเต็มที่มีความยาว 3.4 เมตร ขณะที่ตัวเมียมีขนาดเล็กกว่า มีความยาวประมาณ 2.6 เมตร

แอลลิเกเตอร์อเมริกา อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา ออกหากินในเวลากลางคืน สามารถซ่อนตัวในโคลนตมหรือดงหญ้าได้เป็นอย่างดี กินอาหารได้หลากหลาย ทั้ง ปลา, กวาง, งูหลาม แม้กระทั่งเต่า ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีกระดองแข็งหุ้มตัว

  

(461)