สายพันธุ์ฮัมมิ่งเบิร์ดที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน

 

Green hermit hummingbird เป็นสายพันธุ์ฮัมมิ่งเบิร์ดที่สามารถพบได้ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ ตัวโตเต็มที่จะมีความยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร และมีน้ำหนัก 6.3 กรัม  มันมีปากที่ยาวช่วยในการกินน้ำหวานจากดอกไม้ นอกจากนี้เอกลักษณ์ที่โดนเด่นอีกอย่างหนึ่งคือขนสีขาวบริเวณปลายของหาง

---

---

 

 

(253)