ลิงโคโลบัสแดง ลิงพิษแห่งเกาะแซนซิบา

ลิงโคโลบัสแดง เป็นลิงที่ได้ชื่อว่าเป็น ลิงพิษ พวกมันอาศัยอยู่บนเกาะแซนซิบา นอกชายฝั่งประเทศแทนซาเนีย ทวีปแอฟริกา มีความเชื่อของคนท้องถิ่นว่าถ้ามันหากินในพื้นที่พืชผลจะตาย พฤติกรรมการกินที่มากเกินไป

พวกมันของกินใบและต้นอ่อนทำให้ต้นไม้หยุดการเจริญเติบโตทำให้ต้นไม้ตายลง จึงทำให้พวกมันได้ชื่อเรียกว่า ลิงพิษ ไม่ได้เป็นพิษมาจากร่างกายของพวกมัน

ปัจจุบันประชากรลิงโคโลบัสแดงเหลือไม่ถึง 2000 ตัว บนเกาะ จากการถูกล่าของมนุษย์ในอดีต เพราะการเข้าใจผิดของมนุษย์ที่คิดว่าลิงพวกนี้มีพิษ และพวกมันยังได้รับการคุ้มครองในเขตอนุรักษ์ในป่า Jozani ทำให้พวกมันไม่ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงอีกต่อไป

---

---

(1101)