ลาวาไหลลงมหาสมุทรในฮาวาย

วิดีโอชุดนี้ได้รับการบันทึกบริเวณนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของเกาะฮาวาย สหรัฐอเมริกา โดยลาวาที่ไหลลงสู่ทะเลนี้มาจากภูเขาไฟ Kilauea ซึ่งได้มีการปะทุอย่างต่อเนื่องมาตั้งวันที่ 3 มกราคม 1983

จนถึงปัจจุบัน ลาวาที่ไหลลงไปในทะเลนั้นหากมันมีจำนวนมากและเมื่อเย็นตัวก็จะเพิ่มพื้นที่ใหม่ที่เรียกว่า Lava delta

หินหนืดมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 650 – 1,200 องศาเซลเซียส ถูกอัดอยู่ภายใต้แรงดันสูง บางครั้งถูกดันขึ้นมาผ่านปล่องภูเขาไฟเป็นลาวา

---

---

ภูเขาไฟ Kilauea ทางตะวันตกของเมือง ปูอู โอโอ ภายในอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟของฮาวาย ที่ได้ชื่อว่า เป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่มีการระเบิดถี่ที่สุดลูกหนึ่งของโลก

(7778)