มหาวิทยาลัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงศึกษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยโลซานน์ แผนกวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๘

มหาวิทยาลัยที่ในหลวงทรงเคยศึกษา

มหาวิทยาลัยโลซาน (Université de Lausanne) หรือ UNIL ตั้งอยู่ที่เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1537 ในฐานะโรงเรียนเทววิทยา และเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในปี ค.ศ. 1890

---

---

799px-Palais_de_Rumine_1

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รวมไปถึง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

14725706_1089450564509425_1288461008923917152_n

(1674)