ภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่ลอยตัวใกล้ชายฝั่งแคนาดา

ผู้คนรวมไปถีงนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้เดินทางไปยังพื้นที่ชายฝั่งรัฐนิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์ ประเทศแคนาดา เพือชมความงดงามของภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่ลอยอยู่ใกล้ชายฝั่ง คาดว่าภูเขาน้ำแข็งลูกนี้มีความสูงราว 45 เมตร ถือเป็นภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมายังพื้นที่แห่งนี้

---

---

(6)