ฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดของผีเสื้อ อายุกว่า 200 ล้านปี

กลุ่มนักบรรพชีวินวิทยานานาชาตินำทีมโดย Timo van Eldijk และ Bas van de Schootbrugge ได้พบซากดึกดำบรรพ์ที่เก่าแก่ที่สุดของแมลง พวกเขาได้ทำการตรวจสอบเกล็ดปีกของฟอสซิลที่มีประมาณ 70 ชิ้น และเศษหิน ที่พบทางตอนเหนือของประเทศเยอรมนี

จากการตรวจสอบที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances พบว่าเป็นสิ่งมีชีวิตในอันดับเลพิดอปเทรา (Lepidoptera) โดยชี้ให้เห็นว่าการสูญพันธุ์ยุคไทรแอสซิกราว 201 ล้านปีมาแล้วไม่ได้ส่งผลต่อการสูญพันธุ์ของพวกมัน และแสดงให้เห็นว่าเป็นผีเสื้ออาศัยอยู่บนโลกนี้มานานกว่า 200 ล้านปีแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจมีต้นกำเนิดแต่ยุคครีเทเชียส  145 – 66 ล้านปีมาแล้ว

ยุคไทรแอสซิก เป็นยุคหนึ่งทางธรณีกาลของโลก ตรงกับช่วงเวลาประมาณ 252.17 – 201.3 ล้านปีมาแล้ว ยุคไทรแอสซิกเป็นยุคแรกของมหายุคมีโซโซอิก อยู่หลังยุคเพอร์เมียนและอยู่หน้ายุคจูแรสซิก จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดยุคไทรแอสซิกกำหนดจากเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการสูญพันธุ์มากมาย ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถกำหนดจากชั้นหินได้แน่นอน

--- ---

ที่มา : sci-news

(1592)