พบมัมมี่กว่า 8 ศพในสุสานโบราณอายุกว่า 3,500 ปี

ทีมนักโบราณคดีได้ขุดพบมัมมี่กว่า 8 ศพในสุสานโบราณใกล้หุบเขากษัตริย์ ในเมืองลักซอร์ ประเทศอียิปต์ นอกจากมัมมี่แล้ว ยังมีการขุดพบสมบัติล้ำค่า รวมไปถึงอูชับติ ซึ่งเป็นรูปสลักขนาดเล็กอีกกว่า1000 ชิ้น เบื้องต้นเชื่อว่าสุสานแห่งนี้มีอายุกว่า 3,500 ปี และคาดว่าเป็นมัมมี่ของบรรดาขุนนางที่เคยทำงานดูแลบ้านเมือง

---

---

(78)