ผีเสื้อที่มีลักษณะคล้ายใบไม้

ผีเสื้อใบไม้ใหญ่อินเดีย มีชื่อวิทยาศาสตร์ Kallima inachus เป็นผีเสื้อที่พบได้ในทวีปเอเชีย มีลักษณะเด่นคือปีกคล้ายใบไม้แห้ง จึงสามารถอำพรางตัวในธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

ตัวโตเต็มที่มีความยาวประมาณ 8.5-11 เซนติเมตร ปีกส่วนบนจะเป็นสีน้ำเงิน ปลายปีกมีสีดำพาดด้วยสีส้มเหลืองระหว่างกลางสีสันสวยงาม ส่วนปีกล่างมีสีน้ำตาลลักษณะจะเหมือนใบไม้แห้ง

 

<------------->

<------------->

 

(575)