Passage du Gois ถนนน้ำขึ้นน้ำลงในฝรั่งเศส

Passage du Gois เป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่าง Île de Noirmoutier เกาะในประเทศฝรั่งเศส และ Beauvoir-sur-Mer ทางตะวันตกของประเทศฝรั่งเศส มันมีความยาวทั้งสิ้น 4.5 กิโลเมตร

เมื่อน้ำขึ้นถนนเส้นนี้ก็จะจมลงไปใต้ผิวน้ำ น้ำที่ท่วมนั้นวัดจากถนนมีความสูงประมาณ 1.3-4 เมตร เส้นทางนี้จึงเป็นอันตรายอย่างมากเมื่อน้ำขึ้น และเมื่อน้ำลดถนนก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

น้ำขึ้นน้ำลง เกิดขึ้นเนื่องจากอิทธิพลดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ (อิทธิพลของดวงอาทิตย์มีน้อยกว่าดวงจันทร์ประมาณครึ่งหนึ่ง)

  doxzilla  

น้ำขึ้นเกิดใน 2 ส่วนของโลกคือ ส่วนที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ และส่วนที่อยู่ห่างจากซีกโลกด้านตรงข้าม และเกิดน้ำขึ้นน้ำลงสูงสุด หรือน้ำเกิด (Spring tide) เมื่อโลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ อยู่ในแนวเดียวกันหรือ ทุกๆ 2 อาทิตย์ คือ ขึ้น 15 ค่ำ และ แรม 15 ค่ำ และระดับน้ำขึ้นน้ำลงจะเปลี่ยนแปลงน้อยหรือน้ำตาย (Neap tide)เมื่อดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ อยู่ในแนวตั้งฉากคือ วันขึ้น 7 ค่ำ และ แรม 7 ค่ำ

(1227)