ต้นท้อราว 5,000 ต้น พร้อมใจกันเบ่งบานดอกสีชมพู

ดอกของต้นท้อหลายพันต้นกำลังเบ่งบานเต็มที่ ณ หมู่บ้านพื้นที่ภูเขาแห่งหนึ่งทางเหนือของกรุงโตเกียว ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ผู้คนในชุมชนหนึ่งของหมู่บ้านฮิงะชิ-ชิชิบุในจังหวัดไซตะมะได้ปลูกต้นท้อในพื้นที่เกษตรส่วนที่ไม่มีการเพาะปลูก จำนวนต้นท้อได้เพิ่มขึ้นเป็นราว 5,000 ต้นแล้ว

ขณะนี้ ดอกท้อสีชมพูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตรกำลังเบ่งบานจากต้นบนพื้นที่ลาดเอียงกินอาณาบริเวณ 50 ไร่ ผู้คนในท้องถิ่นระบุว่าดอกท้อจะมีให้ชมไปจนถึงช่วงต้นเดือนเมษายน

ลูกท้อ  เป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน จัดเป็นไม้พุ่มผลัดใบ อยู่ในสกุล Prunus อันเป็นสกุลเดียวกันกับ ซากุระ, บ๊วย, เชอร์รี่ หรือนางพญาเสือโคร่ง

ท้อจัดเป็นไม้เมืองหนาวที่จะขึ้นได้ดีในที่ ๆ มีความสูงตั้งแต่ 3,000 ฟุตขึ้นไป อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 10 องศาเซลเซียส ทนแล้งได้ดี เป็นไม้ใบเดี่ยว เรียงสลับ ขอบใบจัก ดอกเดี่ยว มักออกเป็นกระจุก กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ สีขาวหรืออาจเป็นสีแดง หรือชมพู ดอกจะแตกออกมาก่อนใบ ผลเป็นผลสดเมล็ดเดี่ยว มีขนปกคลุมทั่วบริเวณผิว

---

---

ที่มา : NHK

(1761)