ดนตรีอาจทำให้แมวหายเครียดได้

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ได้ทำการสวมหูฟังให้กับแมวขณะที่ทำการผ่าตัดจากนั้นก็ได้เปิดเพลงแนวต่าง ๆ อย่างแนวคลาสสิก ป๊อป และร็อค ให้แมวฟัง และทำการสังเกตม่านตา รวมไปถึงการหายใจของมัน

 

พบว่าเมือเปิดเพลงคลาสสิกแมวรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น และเมื่อเปิดเพลงร็อคผลคือเพิ่มระดับความเครียดให้กับมัน และตอนนี้นักวิจัยเชื่อว่าดนตรีบำบัดก็มีผลกับแมวเช่นกัน

 

<------------->

<------------->

 

ดนตรีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จิตใจ และการทำงานของสมองในหลาย ๆ ด้าน จากการศึกษาวิจัยพบว่าผลของดนตรีต่อร่างกาย สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ อัตราการหายใจ, อัตราการเต้นของชีพจร, ความดันโลหิต, การตอบสนองของม่านตา, ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ และการไหลเวียนของเลือด จึงมีการนำดนตรีมาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคภัยไข้ เจ็บทั้งร่างกายและจิตใจ

(861)