ชายหาดเปลือกหอยในประเทศออสเตรเลีย

Shell Beach ชาดหาดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณอ่าวชาร์ก รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย ครอบคลุมพื้นที่ชาดหาดยาวกว่า 110 กิโลเมตร มีเปลือกหอยนับล้านๆชิ้นมารวมตัวกันอยู่ในบริเวณแห่งนี้ โดยความเค็มของน้ำทะเลทำให้หอยเติบโตได้ดีเป็นพิเศษในบริเวณนี้ เปลือกหอยที่มีนั้นกินพื้นที่ลงไปในทะเลประมาณ 7-10 กิโลเมตร

อ่าวชาร์ก เป็นแหล่งมรดกทางธรรมชาติของโลกในเขตแกสคอยน์ (Gascoyne) รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 10,000 ตารางกิโลเมตร มีความลึกโดยเฉลี่ย 10 เมตร พื้นที่ถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ โดยชายฝั่งตื้น ๆ คาบสมุทร และเกาะที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ชายฝั่งบริเวณอ่าวมีความยาวมากกว่า 1,500 กิโลเมตร

---

---

(982)