ชายที่ที่ขับรถบรรทุกเพื่อนำน้ำไปให้สัตว์ป่า

ในทุกวัน Patrick Kilonzo Mwalua ต้องขับรถบรรทุกไปไกลราว 1 ชั่วโมง เพื่อนำน้ำไปเทให้กับสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ภายใน Tsavo West National Park ซึ่งเป็นอุทยานที่ตั้งอยู่ในประเทศเคนยา

พื้นที่ที่สัตว์ป่าอาศัยอยู่นั้นมีความแห้งแล้งทำให้สัตว์ป่าอย่างช้าง ม้าลาย ควายป่า แอนทิโลปสายพันธุ์ต่างๆ ต้องอดน้ำ เขาเผยว่าพื้นที่แห่งนี้ไม่มีฝนถ้าเขาไม่ทำแบบนี้สัตว์ป่าเหล่านี้อาจตายได้

 

<------------->

<------------->

 

 

(4027)