คาปิบาราที่สามารถเข้ากับสัตว์ทุกตัวได้ดี

Cheesecake เป็นคาปิบาราที่อาศัยอยู่ภายใน Rocky Ridge Refuge มันเข้ามาอาศัยอยู่ภายในศูนย์ดูแลสัตว์แห่งนี้เมื่อ 6 ปีที่ผ่านมา มันเป็นสัตว์ที่สามารถเข้ากับสัตว์ตัวอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นลูกเป็ด ไก่ สุนัข กวางเป็นต้น

 

<------------->

<------------->

 

เป็นสัตว์ฟันแทะขนาดใหญ่ที่สุดที่ยังคงมีชีวิตอยู่ มีความยาว 107-134 เซนติเมตร มีน้ำหนัก 35-66 กิโลกรัม ขนมีสีน้ำตาลเข้ม เป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหาร อย่างเช่น หญ้า ผลไม้ อาศัยอยู่รอบ ๆ หนองน้ำ ทะเลสาบและแม่น้ำในทวีปอเมริกาใต้

(1295)