ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของลูกสมเสร็จ

สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนี้เป็นภาพของลูกสมเสร็จ ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมกินพืชขนาดใหญ่ หากินตามลำพังหรือเป็นคู่ ในป่าดิบชื้น ที่มีความชุ่มชื้นหรือใกล้แหล่งน้ำ

สมเสร็จโดยจะใช้จมูกที่ยาวเหมือนงวงในการช่วยดมกลิ่นและดึงกิ่งไม้ในพุ่มไม้กินเป็นอาหาร ซึ่งสมเสร็จสามารถที่จะกินไม้ที่มีพิษบางชนิดได้ด้วย

มีจมูกที่ยื่นยาวออกมาคล้ายงวงของช้าง ลำตัวคล้ายหมูที่มีขายาว หางสั้นคล้ายหมีและมีกีบเท้าคล้ายแรด ลูกสมเสร็จ ที่เกิดมาใหม่จะมีลวดลายตามตัวเหมือนแตงไทย คล้ายลูกหมูป่า

  

 

(1213)