การช่วยเหลือชีวิต ปลาปักเป้า ที่ติดอยู่กับอวน

Core Sea ได้แบ่งปันภาพวิดิโอของวัยรุ่นที่ดำน้ำลงไปเพื่อช่วยเหลือปลาปักเป้า ที่ติดอยู่กับอวน เขาได้ตัดอวนออก และข้างๆ นั้นยังมี ปลาปักเป้าอีกตัวที่เฝ้าดูอยู่ไม่ห่าง เมื่อออกมาจากอวนได้ พวกมันทั้ง 2 ก็ว่ายน้ำไปพร้อมๆ กัน

---

---

ปลาปักเป้า พบมากในทะเลเขตร้อนรอบโลกและบริเวณปากแม่น้ำ กินอาหารจำพวกสัตว์น้ำมีเปลือกเป็นอาหารหลัก เนื่องจากมีฟันสำหรับกัดแทะเปลือกแข็งที่เป็นแคลเซี่ยมได้เป็นอย่างดี และปลาด้วย รวมทั้งสามารถกัดแทะครีบปลาชนิดอื่นได้ด้วย ในบางชนิดมีพฤติกรรมชอบซุกตัวใต้พื้นทรายเพื่อรอดักเหยื่อ นอกจากแล้วยังสามารถพ่นน้ำจากปากเพื่อเป่าพื้นทรายหาอาหารที่อยู่ซ่อนตัวอยู่ได้อีกด้วย

(3682)